Dzieci a tajemnica zawodowa

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży dotyczy około 10%, co oznacza, że w Polsce ponad 600 tys. osób poniżej 18 r.ż. wymaga zapewnienia profesjonalnej opieki. Tak sytuacja przedstawiała się listopadzie 2018 r., zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministerstwie Zdrowia.

Obecnie nie uległa poprawie, a z naszego środowiska płyną głosy, że jest coraz gorzej.

Gabinety prywatne są potrzebne jak nigdy dotąd, jednak wielu młodych psychologów i psychoterapeutów gubi się w meandrach prawnych zagadnień związanych z naszym zawodem.

Być może dręczy Cię pytanie: co w sytuacji, gdy Twoim Pacjentem będzie dziecko, a jego rodzic czy opiekun prawny naciska na Ciebie, żebyś ujawnił mu szczegóły terapii?

 

Co możesz zrobić?

Na jakie przepisy się powołać?

Kto udziela zgody na ujawnienie tajemnicy zawodowej w przypadku terapii dziecka?

Co w przypadku postępowania rozwodowego, jak ma się do tego tajemnica zawodowa?

Czy nowy partner rodzica, może żądać informacji dot. terapii „nieswojego” dziecka?

Jeżeli chcesz poznać szczegóły, to koniecznie zapoznaj się z tym artykułem, bo wraz z Radcą Prawnym Oktawią Zarzecką przygotowałyśmy dla Ciebie odpowiedź.

Przekazywanie rodzicom informacji związanych z terapią dziecka

Rodzice nie mają prawa domagać się od Psychologa, aby ten przekazywał im wszelkie informacje, o tym czego dowiedział się podczas świadczenia usług psychologicznych.

Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraźnie stanowi, że także małoletni Pacjent (na równi z dorosłym) ma prawo do ochrony oraz poszanowania poufności i prywatności. Z kolei działania psychologiczne ma cechować takt i dyskrecja.

Przekazywane rodzicom informacje powinny zaś ograniczać się do WNIOSKÓW I ZALECEŃ Z PROWADZONEJ PRACY Z DZIECKIEM.

Podobne wnioski można formułować w odniesieniu do Psychoterapeutów.

Na jakie przepisy możesz się powołać, jeżeli rodzic żąda od Ciebie ujawnienia informacji związanych z przebiegiem psychoterapii dziecka?

 1. W przypadku Psychologa, będzie to:
 • 14 ust. 1 ustawy z dn. 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 763 z późn. zm.);
 • 11.2.a i 11.2.c Kodeksu Etycznego Psychologa PTP,

wyjątek: zachodzi poważne zagrożenie zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, wynika to z innych ustaw.

 1. W przypadku Psychoterapeuty, będzie to:
 • 14 ust.1 ustawy z dn. 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417 z późn. zm.),

wyjątek: art. 14 ust. 2 i nast. tej ustawy;

 • 50 ust. 1 ustawy z dn. 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994, nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

wyjątek: art. 50 ust. 2 tej ustawy.

 

Zgoda dziecka na ujawnienie tajemnicy zawodowej – o czym należy pamiętać?

Taką zgodę w przypadku dziecka do 16 roku życia wyraża jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, a co do dziecka powyżej 16 roku życia, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności – dziecko i jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Postępowanie rozwodowe

 PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY DZIECKA zwalnia Cię z obowiązku zachowania tajemnicy, ale należałoby też wysłuchać małoletniego.

W sytuacji, gdy zostaniesz powołany w sprawie rozwodowej na świadka i masz zeznawać co do prowadzonej z dzieckiem psychoterapii, to musisz ograniczyć się tylko do wskazania OGÓLNYCH WNIOSKÓW I ZALECEŃ Z TERAPII, jeżeli rodzic/rodzice zwolnią Cię w tym zakresie z zachowania tajemnicy, natomiast co do szczegółowych informacji, które uzyskałeś od dziecka – POWOŁAJ SIĘ NA TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ i w tym zakresie odmów udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Czy nowy partner rodzica może uczestniczyć w konsultacji wychowawczej na temat dziecka?

 Jeżeli władza rodzicielska pozostawiona jest rodzicom dziecka, to tylko oni mogą decydować o udziale dziecka w terapii (po 16 r.ż. decyduje dziecko i rodzic).

W sytuacji, gdy między rodzicami nie ma zgody co do terapii dziecka kierowany jest wniosek do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie.

Partner rodzica w takiej sytuacji, nie ma prawa uczestniczyć w konsultacji wychowawczej na temat dziecka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do zapoznania się obszernymi materiałami dotyczącymi ochrony danych osobowych i tajemnicy zawodowej Psychologa Psychoterapeuty.

Jeśli masz pytania lub chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego artykułu, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz.

Opracowanie strony prawnej Kancelaria Radcy Prawnej Oktawia Zarzecka.

Pozdrawiam ciepło,

Dorota Świetlicka

Co o tym myślisz? Zostaw komentarz

Dodano już 2 komentarze:

 1. Agnieszka

  24 sierpnia 2019

  Bardzo przydatny artykuł, dziękuję i pozdrawiam.

 2. Dorota Świetlicka

  24 sierpnia 2019

  Bardzo dziękuję! Pozdrawiam serdecznie 🙂