Biznes Coaching

Proponowane obszary pracy to:

  • zwiększenie efektywności w osiąganiu celów własnych, zespołu i organizacji,
  • budowanie pewności siebie i asertywności: dojrzałe wyrażanie poglądów, opinii, przekonań,
  • zwiększenie kreatywności – poprzez pracę z przekonaniami i blokadami, a dzięki temu dostrzeżenie nowych możliwości i rozwiązań,
  • podniesienie i utrzymanie motywacji i zaangażowania w pełnionych przez siebie rolach zawodowych,
  • rozwiązywanie konfliktów i budowanie wizerunku efektywnego lidera w zespole,
  • wzmocnienie stabilizacji emocjonalnej w trudnych sytuacjach zawodowych.

Podejmuję się również głębszej pracy emocjonalnej w obszarze life i biznes coachingu np. zmiany percepcji siebie, radzenie sobie z lękiem, spadkami nastroju, wybuchami złości i innymi „trudnymi” obszarami zgłaszanymi przez przedsiębiorców.

SKONTAKTUJ SIĘ
Opinie zadowolonych klientów