Psychoterapia

Cele psychoterapii ukierunkowane są na zmianę zachowań i uczuć osoby zgłaszającej się, tak by jej życie było satysfakcjonujące. Pacjent wraz ze mną określa problem, nad którym chce pracować, czyli cel psychoterapii. Zawsze wspólnie weryfikujemy, czy pożądany efekt przyniesie realne korzyści i poprawę funkcjonowania.

Pacjent podejmuje również odpowiedzialność za własne zaangażowanie w proces psychoterapii. Ja zaś, korzystam z celowych działań (np. pytań, zadań, proponowanych doświadczeń itp.), żeby jak najbardziej efektywnie wspierać pacjenta w dążeniu do jego celu.

Czas trwania terapii jest uzależniony od celów, oczekiwań pacjenta oraz stosowanego podejścia.Zwykle trwa od kilku do kilkudziesięciu sesji. Jedna sesja terapii trwa 50 minut

Spotkania terapii indywidualnej odbywają się zwykle raz w tygodniu, choć zdarza się, że dostosowuję je do możliwości czasowych pacjenta.

Pracuję:

  • indywidualnie (nie systemowo),
  • z osobami dorosłymi i młodzieżą powyżej 14 roku życia,
  • w nurcie integracyjnym z przewagą metod poznawczo–behawioralnych.

Istnieje możliwość pracy poprzez Skype, WhatsApp czy Zoom dla osób przebywających poza granicami kraju.

Jeśli chcesz umówić wizytę napisz dorota@alezmiana.pl lub zadzwoń pod numer +48 510 101 712.

SKONTAKTUJ SIĘ
Opinie zadowolonych klientów