Szkolenia dla firm

W pracy z firmami koncentruję się na umiejętnościach „miękkich” np.:

  • Skuteczna komunikacja w sytuacjach biznesowych – budowanie relacji interpersonalnych.
  • Budowanie zespołu opartego na efektywnym współdziałaniu.
  • Zarządzanie emocjami, rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
  • Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i ich zamiana we współpracę.

Prowadzone przeze mnie szkolenia dla firm dedykuję szczególnie:

  • Przyszłej i aktualnej kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.
  • Specjalistów zarządzania i marketingu.
  • Pracowników pionów administracyjnych.
  • Pracowników działów personalnych.
  • Pracowników działów obsługi i sprzedaży.
  • Wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Specjalizuję się w indywidualnych zleceniach. Dostosowuję tematykę i programy szkoleń do potrzeb klienta. W trakcie i po zakończeniu projektów szkoleniowych jestem do dyspozycji w obszarze konsultacji i doradztwa dalszego rozwoju, proponuję nowe rozwiązania, wspomagam ich realizację monitorując efekty wspólnej pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ
Opinie zadowolonych klientów