Tag: dzieci

Psychotherapy session for young can help express feelings

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Dzisiaj 19 listopada jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy gwarantuje dzieciom Konwencja o Prawach Dziecka, ale budowanie świata bezpiecznego dla dzieci wymaga konsekwencji i skoordynowanych działań wielu osób. Dlatego tak ważna jest...
Czytaj dalej